Åbningstider/lukkedage

Børnehavens åbningstider:

Mandag – torsdag kl. 6.30 – 16.45

Fredag kl. 6.30 – 16.00

Åbningstiderne revideres en gang årligt, men bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre åbningstiderne, hvis der viser sig et behov herfor.

Børnehavens lukkedage:

Ud over at holde lukket i weekenderne og helligdage, så er børnehaven lukket fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, samt den 24. og 31. december.

Dette betyder således at vi altid har åben i ferier også i ugerne 29 og 30 og vi ikke har sampasning med andre institutioner.

I vil op til helligdage og ferier blive bedt om at tilkendegive Jeres pasningsbehov, således vi kan planlægge personalets ferie og afspadsering efter antallet af tilmeldte børn.