Grøn og gul stue

Når jeres barn starter i børnehaven, er det enten på grøn eller gul stue, som rummer børn i alderen 2 år og 11 måneder til 5 år. På stuerne arbejder vi med barnets personlige, sociale og sproglige kompetencer. Det er vigtigt, at jeres barn hurtigt får et tilhørsforhold, og føler sig som en del af fællesskabet. Vi arbejder med helt basale færdigheder som bl.a.:

  • Toilettræning
  • Af- og påklædning
  • Vente på tur
  • Spise madpakker
  • Rydde op
  • Kende regler
  • Forstå beskeder
  • Knytte venskaber
  • Indgå i forskellige legefællesskaber

Alt sammen med henblik på, at styrke barnets selvhjulpenhed, udvikling og trivsel.