Medlemmer

Efter Generalforsamlingen den 14. marts 2023, har institutionsbestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Anders T. Kolte
Næstformand:Christoffer Hansen

Bestyrelsesmedlemmer:
Sofie Pedersen
Inge Spoegel
Majbritt Petersen

Suppleanter:
Søren P. Hestbæk
Michael W. Leth