Medlemmer

Efter Generalforsamlingen den 19. august 2020, har institutionsbestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Anders T Kolte
Næstformand: Christoffer Hansen

Bestyrelsesmedlemmer:
Merete Hansen.
Søren P. Hestbæk
Inge H. Dollerup

Suppleanter:
Mette Engesgaard