Forældre-samtaler

Som forældre er I altid velkommen til at bede om en samtale eller i nogle tilfælde flere samtaler omkring Jeres barn. Det kan være om trivsel, skoleparathed eller opfølgning på støttetiltag (psykolog, talepædagog, fysioterapeut osv.).

Skulle vi som børnehave have behov for at tale med Jer, ud over den daglige snak, så vil vi selvfølgelig tage kontakt til Jer og bede om en forældresamtale.

Dog tilbydes I altid en opfølgende samtale 3 måneder efter Jeres barn er begyndt i børnehaven, her snakker vi om hvordan det går, og om hvordan I har oplevet Jeres barns start på børnehavelivet.