Målsætning

Når I kommer ind i børnehaven, vil I opleve, at børnene må lege overalt. Vi ønsker, at vores hus bærer præg af at være et åbent miljø, hvor børnene har medbestemmelse omkring, hvem de vil lege med, og hvor de vil lege.

Vi tænker børnenes læring ind i den daglige pædagogiske praksis på kryds og tværs af alle aktiviteter og relationer. Og tænker læring bredt og på tværs af de 6 læreplanstemaer.

I de tre grupperum bestræber vi os på at have forskelligt legetøj. Herudover er der på rød stue rige muligheder for motoriske udfoldelser.

Vi ønsker, at barnet udvikler et godt selvværd. Derfor er det vigtigt:
  • At barnet bliver set
  • At barnet bliver hørt
  • At barnet bliver forstået
  • At barnet får omsorg

Vi voksne i børnehaven hjælper barnet til at kunne udtrykke sine følelser
og oplevelser, så det kan blive forstået som ven og medmenneske.