Privat børnehave

- hvad betyder det for dig

Med fuld opbakning fra institutionens forældrekreds valgte bestyrelsen i Engsig Børnehave enstemmigt i starten af 2011 at indsende en ansøgning til Aabenraa Kommune om at blive en privat børnehave. Dette skete ud fra et ønske om at fremtidssikre og bevare vores gode institution.

Engsig Børnehave er en selvejende, privat  “non profit” daginstitution.

Det betyder at personalet er fastlønnet og ikke får andel af et overskud og et eventuel overskud altid forbliver i børnehaven og derved kommer børnene tilgode.

 

At være en privat daginstitution giver på nogle områder institutionen en større handlefrihed end en selvejn./kommunal daginstitution, det kan dreje sig om indkøbsaftaler, kursusvirksomhed o.l.

Engsig Børnehave er dog stadig underlagt den samme lovgivning og de samme kvalitetskrav, så som udarbejdelse og implementering af “den styrkede læreplan” værdigrundlag og brugen af sprogvurderinger,  som alle andre daginstitutioner.

 

Vi har pædagogisk tilsyn fra Aabenraa kommune en gang årligt og vi samarbejder med Aabenraa kommunes PPR afdeling omkring brugen af talepædagog, fysioterapeut og psykolog, dette er selvfølgelig altid i overensstemmelse med Jer forældre.