Bestyrelsen

Her kan du læse om bestyrelsens medlemmer, deres arbejde og det ansvar de er underlagt samt de gældende vedtægter for børnehaven.

 

Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen har den 20. marts 2024 konstitueret sig således.

Formand:
Christoffer Hansen. (far til Alexander i al-rummet)

Næstformand:
Michael W. Leth. (far til Magne på gul stue)

Bestyrelsesmedlemmer:
Maibritt Petersen. (mor til Alfred i al-rummet og Lauge på gul stue)
Inge Sproegel. (mor til  Lasse i al-rummet og Jeppe på gul stue)
Sofie Pedersen. (mor til Anton i al-rummet)

Suppleanter:
Kirsten Nissen. (mor til Frida på gul stue)
Morten B. Jessen. (far til Asta på gul stue)

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen