Alrummet

Alrumsgruppen rummer børn i alderen ca. 5-6 år. Dvs. at barnet, det sidste år inden skolestart, er i alrummet sammen med jævnaldrende. Vi har valgt denne struktur, for at kunne tilgodese de store børns behov og forudsætninger mhp. skolestart. Aktiviteterne i alrummet planlægges ud fra punkter som bl.a.:

  • Selvstændighed
  • Selvhjulpenhed
  • Konflikthåndtering
  • Social adfærd
  • Samarbejde
  • Skoleparathed