Udmeldelse

Såfremt man ønsker at udmelde sit barn i Engsig Børnehave, skal dette ske med mindst 1 måneds varsel, inden den 1. i hver måned.

Udmeldelsen ved skolestart sker automatisk.