Børnehavestart

Ca. en måned før man skal starte i Engsig Børnehave, sender vi et brev til Jeres barn. I dette byder vi barnet velkommen og fortæller det snart skal til at gå i børnehave og at ens forældre skal ringe og aftale en dato til et besøg. I vil her få en rundvisning i børnehaven, hvis I ikke allerede har fået det og I fortæller om Jeres barn og aftaler nærmere om den gode opstart.

Det kan være svært at starte et nyt sted. Vi ved af erfaring, at hvis I har mulighed for at give jeres barn en “god start”, bliver barnet hurtigere tryg ved børnehaven.

Ved en “god start” forstår vi korte dage, begyndende med ½ til 1 time alene – derefter optrapning efter aftale med personalet.

Fra barnet starter i børnehaven, har vi et planlagt forløb, så barnet i sin børnehavetid lærer forskellige ting efterhånden, som barnet bliver parat til det.