Bestyrelsesarbejdet

Arbejdet i bestyrelsen bygger på følgende værdier:

 • Åbenhed og anerkendende dialog
 •  At blive lyttet til og få indflydelse
 • At være loyal overfor fælles beslutninger
 •  At ville varetage fællesskabets interesser

Forældrebestyrelsen skal – på en saglig og konstruktiv måde – kunne formidle forældregruppens ønsker og holdninger videre til den daglige ledelse og personalet.

Forældrebestyrelsen skal endvidere kunne foretage drøftelser, være beslutsomme og handlingsorienterede.

Bestyrelsen skal være bevidst om, at den er en del af beslutningsprocessen og er med til at træffe vigtige beslutninger i forbindelse med institutionens principper og drift.

Klik her for at læse bestyrelsens egen formulering af dette.

Privatinstitutionen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf de 4 personer i overensstemmelse med institutionens vedtægt vælges af og blandt forældre med børn i institutionen, mens den resterende person vil kunne vælges fra institutionens støtteforening.

Valg til bestyrelsen sker for 2 henholdsvis 1 år – se børnehavens vedtægter for nærmere.

Ledelsen deltager i bestyrelsens møder som faglig og pædagogisk rådgiver.

Forældrebestyrelsen holder møde ca. hver 2 måned.

Bestyrelsesmøder

Det centrale begreb i bestyrelsens arbejde er at beslutte principper for det pædagogiske arbejde.

Faste punkter på dagsordenen (kan suppleres af flere)

 1. Godkendelse af referat
 2. Godkendelse af dagorden
 3. Sidste nyt fra Engsig Børnehave
 4. Budget og økonomi
 5. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemskab forpligter

 • Man møder forberedt til møderne
 • Man er villig til at træffe beslutninger
 • Man siger sin mening
 • Man påtager sig opgaver
 • Man formidler bestyrelsesarbejdet til de andre forældre
 • Man er synlig i forældregruppen

Formandens funktion og opgaver i bestyrelsen

 • At udarbejde dagsorden sammen med lederen.
 • At holde sig orienteret om hverdagen i børnehaven