Værdigrundlag

Vores værdi er troen på, at det er af stor betydning at være en del af et fællesskab. For at kunne fungere i et fællesskab, skal barnet lærer nogle sociale færdigheder, og det kan defineres som det, at kunne mestre samspillet med andre.

Det er vigtigt, at børn lærer at skabe kontakt, lærer at samarbejde og lærer at respektere andre. Det gælder uanset, hvor teknologisk fremtiden bliver og hvilke årtier, man befinder sig i.

Følgende egenskaber skal der til for at mestre samspillet med andre:
  • Barnet skal kunne sige til og fra
  • Barnet skal kunne samarbejde
  • Barnet skal kunne give og modtage
  • Barnet skal styrkes i at løse konflikter
  • Barnet skal kunne tåle lidt modspil
Vi hjælper børnene til at sætte ord på og kunne give udtryk for deres følelser:
  • At være ked af det
  • At være glad
  • At være sur
  • At være vred

Vores mål er:
At møde børn og voksne ud fra værdierne, tryghed, fællesskab, anerkendelse, omsorg, rummelighed, ansvar, respekt, nærvær og livsglæde.

Læs hele vores værdigrundlag her.