Betaling/søskenderabat/friplads


Betaling:

Bestyrelsen i Engsig Børnehave, fastsætter i november måned taksten for det efterfølgende år og beløbet udmeldes til Jer forældre inden 1. december.

Bestyrelsen har de sidste mange år valgt at taksten for en plads i Engsig Børnehave, skal være den samme som for en selvejn./kommunal institution, plus et beløb til fredagsmad og eftermiddagsfrugten (se punkterne “Maddage” og “Madpakker & frugt”).

 

Taksten for 2023 er fastsat til kr. 2.097,- og dertil kommer 300,- til mad/frugt, hvilket giver en samlet pris på kr. 2.397,-

 

Beløbet er forudbetalt og opkræves via PBS, mere info ved opstartsmødet i børnehaven.

Juli måned er betalingsfri.

 

Søskenderabat:

Selvom Engsig Børnehave er en privat daginstitution, så er det muligt at opnå søskenderabat, såfremt man har flere børn i dagtilbud.

Der ydes “kun” søskenderabat på forældrebetalingsdelen, ikke på mad/frugt ordningen og rabatten gives altid på den billigste daginstitutionsplads man betaler til.

 

Økonomisk friplads:

Det er ligeledes muligt at opnå delvis eller fuld økonomiskfriplads i Engsig, Aabenraa kommune beregner den økonomiske ramme for fripladsen.