Sprogvurdering

I Engsig børnehave er der fokus på børns sprog. Sproget er vigtigt for at børn kan kommunikere med andre, det er med til at udvikle hvert enkelt barn.

Derfor er det vigtigt at have fokus på børns sprog i en tidelig alder, så det kan sikres, at deres sproglige kompetencer bliver udviklet.

En sprogvurdering er et godt arbejdsredskab for pædagogerne, da det giver grundlag for en målrettet indsats.

Aabenraa kommune har besluttet, der skal foretages sprogvurderinger på alle 3-årige og alle 5-årige.

Det sikre, at vi ikke overser det enkelte barns behov. Alle børn får derfor gode muligheder for at udvikle deres sprog inden de skal begynde i skolen.

I Engsig har vi valgt, at det er en uddannet sprogpædagog, der står for alle sprogvurderinger.

Sprogpædagogen bliver løbende videreuddannet.