Indmeldelse

Da Engsig Børnehave er en privat daginstitution, betyder dette at vi har vores eget ventelistesystem og at I som forældre skal henvende Jer direkte til børnehaven, for at få Jeres barn skrevet op til en plads.

Ansøgningsskemaet kan revireres i børnehaven eller hentes her

Datoen for afleveringen er afgørende for Jeres venteliste-anciennitet, så vi anbefaler at være ude i godt tid, for at sikre sig en plads.

Ifl. børnehavens vedtægter er søskendebørn altid sikret en plads i børnehaven.

Jeres barn må starte i Engsig Børnehave i den måned det fylder 3 år. Vi sender et velkomsts brev til Jeres barn ca. en måned før start og aftaler et opstartsmøde med Jer, hvor detaljerne for selve opstarten drøftes (se “Børnehavestart”)

I er altid velkommen til at kontakte børnehaven hvis I har spørgsmål eller I ønsker at aftale en dato for en fremvisning.

Vi glæder os til at lære Jer at kende.

Hilsen

Engsig.

Deltidsplads

Der er fra politisk side besluttet at der fra 1. januar 2019 skal tilbydes deltidsplaser i samtlige daginstitutioner i Danmark. Dette betyder, hvis man som forældre enten har forældre- eller barselsorlov, så kan man bede om en deltidsplads i daginstitutionen.

Ønsker I dette modul er der maksimalt mulighed for pasning 30 timer pr. uge, mod de nuværende 49 timer.

Bestyrelsen fastsætter prisen og åbningstiderne for dette modul.

Har I spørgsmål eller ønskes yderligere informationer ift. en deltidsplads, er I altid velkommen til at kontakte børnehaven.