Indmeldelse
Engsig Børnehave er åben for alle børn i alderen 2 år og 11 måneder til skolestart, uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Institutionen modtager også børn med særlige behov, herunder børn med handicap.

Institutionen har egen venteliste, som institutionen selv administrerer. Herudover ønsker institutionen et tæt samarbejde med Kommunens Pladsanvisning om modtagelse af børn.

Optagelse i institutionen vil ske på baggrund af ventelisteanciennitet. Dog vil det samtidig blive tilstræbt, at søskendebørn (dvs. børn, som har søskende, der i forvejen er optaget i institutionen) uanset ventelisten vil kunne optages på det ønskede tidspunkt.

I øvrigt vil optagelse i institutionen følge almindelige retsgrundsætninger, såsom lighedsgrundsætningen og lignende.

Privatinstitutionen vil forbeholde sig ret til hos forældrene at opkræve et gebyr, når barnet noteres på venteliste. Gebyret fastsættes af bestyrelsen en gang årligt.

I er meget velkomne til at besøge os, inden I skriver barnet på venteliste. Ring venligst inden, så vi kan sætte tid af til besøget.

I kan udfylde en indmeldelsesblanket i børnehaven eller printe den ud fra hjemmesiden her og sende den til følgende adresse:

Engsig Børnehave

Engsig 2-4

6200 Aabenraa

Eller I kan aflevere indmeldningsblanketten i børnehaven.

Deltidsplads.

Der er fra politisk side besluttet at der fra 1. januar 2019 skal tilbydes deltidsplaser i samtlige daginstitutioner i Danmark. Dette betyder, hvis man som forældre enten har forældre- eller barselsorlov, så kan man bede om en deltidsplads i daginstitutionen, vælges dette modul er der maksimalt mulighed for pasning 30 timer pr. uge, mod de nuværende 49 timer.

Bestyrelsen fastsætter prisen og åbningstiderne for dette modul.

Har I spørgsmål eller ønskes yderligere informationer ift. en deltidsplads, er I altid velkommen til at kontakte børnehaven.

 

Sidst opdateret 10. december 2018
Engsig Børnehave, Engsig 2-4, 6200 Aabenraa, 74 62 25 77